Vanliga frågor

Är jag anonym? 
Alla inblandande forskare har tystnadsplikt och inga uppgifter som du lämnar (eller att du deltagit) kommer att spridas till obehörig part eller myndighet i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Studien är ej en del av vården och ditt deltagande kommer inte att journalföras eller påverka eventuell framtida vård eller behandling på något sätt. Varför måste ni veta så mycket?
Syftet med studierna på denna sida är att undersöka känslor, tankar och beteenden hos personer som har en hög alkoholkonsumtion. Känslomässiga reaktioner, tankar och beteenden varierar mellan individer. Genom att utföra olika typer av datoriserade tester samt att fylla i frågeformulär vill vi få en fördjupad förståelse kring hur dessa mekanismer fungerar hos individer som har en hög alkoholkonsumtion. På sikt är vår förhoppning att denna kunskap ska ge oss möjlighet att utveckla nya metoder för behandling. Vad händer med mina svar?
Alla uppgifter vi samlar in kommer att analyseras på gruppnivå och inte härledas till dig som enskild person. När en enskild studie är klar kommer en sammanfattning av resultaten att presenteras här på hemsidan. För den intresserade kommer vi också att länka till de publicerade artiklarna. Går det att avbryta?
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.Innebär deltagandet någon risk för skada?
I studien ingår olika frågeformulär samt datoriserade tester av känslor, tankar och beteenden. Vissa av de testerna kan medföra en viss frustration hos dig som deltagare men är helt ofarliga och kan inte ge upphov till några skador. Du kan när som helst, även under testens gång, avbryta ditt deltagande.Har du andra frågor? 
- E-post: alkoholforskning@gmail.com / simon.jangard@ki.se 
- Telefon: 070-29 35 980

Avdelningen för psykologi / Centrum för psykiatriforskning 
Instiutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet


Emotion Lab, Karolinska institutet
Retzius väg 13a
171 65 Solna

Telefon: 070-29 35 980
E-post: alkoholforskning@gmail.com / simon.jangard@ki.se